Tagged: JungleDisk

Jak na privátní vzdálený Git repositář zadarmiko


V životě programátorském občas vyvstane potřeba vlastního vzdáleného Git repositáře. Pokud není vyžadován privátní repositář a postačí 300MB dostupného prostor, je možno zdarma využít hostingu na http://github.com/. Tento projekt nabízí potřebnou infrastrukturu pro vedení projektu, jako je wiki, issuer tracker a webové rozhraní Git repositáře. Za mírný poplatek nabízí i privátní repositáře a více dostupného místa.

Já na druhou stranu řešil problém privátního Git repositáře a pokud možno bez nutnosti finančních investice. Nabízela se možnost využití Dropbox, který má v základním programu 2GB prostoru zdarma se zabezpečeným přístupem. Podporované platformy jsou Linux, Windows, MacOS, iPhone, IPad a Android (přibýt má i podpora pro Blackberry), takže ve výsledku je možno data sdílet i mezi odlišnými platformami.

Dropbox je taky možno nahradit za produkt https://www.jungledisk.com/, postup pro použití je shodný, jen JungleDisk nenabízí žádný diskový prostor zdarma.

Dropbox synchronizuje vámi vybraný lokální adresář s vlastním úložným prostorem (je hostován na Amazon). V tomto případě je možno využít klonování lokálně uloženého Git repositáře.

$ git clone file:///home/abelaska/Dropbox/projekt.git

Tímto způsobem je projekt naklonován a je možno jej lokálně modifikovat.

$ cd projekt
$ touch README.txt
$ git add README.txt
$ git commit -m "Přidán prázdný soubor pro popis projektu"
$ git push origin master

V tomto momentě Git uloží změny do pro něj vzdáleného repositáře origin (file:///home/abelaska/Dropbox/projekt.git) a Dropbox pak následně nahraje změněné soubory ve sdíleném adresáři do svého úložiště, odkud si je můžeme stáhnou na jiném počítači, případně s někým sdílet.

Na dalším počítači zase Dropbox adresář sesynchronizuje a pak je na nás abychom si zaktualizovali projekt:

$ git pull origin master

Jednoduché a funkční řešení.

Reklamy